Paweł Wrzaszcz
Stopień naukowy doktora nauk prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nadany uchwałą Rady Wydziału z dnia 20 czerwca 2017 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:
„Status prawny wierzyciela rzeczowego w postępowaniu upadłościowym”, promotor: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Izabella Gil, prof. UWr; prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.
 
Dyplom ukończenia w 2010 r. studiów podyplomowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości, Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów.
 
Od 2015 r. referendarz sądowy, pełniący służbę w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 
Od 2007 r. ekspert - sieć sądów pilotażowych, działającej w ramach Rady Europy, CEPEJ (Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości).
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020 21:51