inż. Paweł Woźniak
Ekspert IT ds. administracji systemami informatycznymi - Centrum Badań nad Organizacjami Polonijnymi za Granicą
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.wozniak_anti_spam@kul.pl