2021

Prace licencjackie
 • Implementacje wybranych algorytmów wyznaczania drzew najkrótszych ścieżek
 • Zarządzanie zespołem. Aplikacja w środowisku Node.js
 • Porównanie wybranych platform programistycznych napisanych w PHP
 • Metody kolorowania wierzchołków w grafie
 • Minimalne drzewa rozpinające. Algorytm Borůvki
 • Wybrane algorytmy przeszukiwania tekstów
 • Efektywność algorytmów wyznaczania maksymalnego przepływu w sieciach
 • Zastosowanie i implementacja algorytmu Johnsona
 • Działanie algorytmu mrówkowego

2017

Prace magisterskie
 • Zagadnienia brzegowe Riemanna i ich uogólnienia
 • Mocno osobliwe równania całkowe z jądrem typu Hilberta
 • Zastosowanie wielomianów Fabera do aproksymacji funkcji analitycznych