dr hab. Paweł Strumiłowski
Adiunkt - Katedra Historii Dogmatów i Teologii Historycznej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.strumilowski_anti_spam@kul.pl