2020

Prace magisterskie
 • Obowiązki formalne podatnika w podatku od towarów i usług
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów
 • Prorodzinne rozwiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zasada równowagi budżetu
 • Kontrola podatkowa
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu dochodów uzyskanych z pracy najemnej
 • Podzielona płatność w VAT
 • Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług
 • Konwencja wielostronna MLI
 • Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia
 • Prawne aspekty finansowania partnerstwa publiczno- prywatnego. Zagadnienia wybrane
 • Zasada dwuinstancyjności w postępowaniu podatkowym

2019

Prace magisterskie
 • Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Uchylanie się od podatku od towarów i usług. Zagadnienia wybrane
 • Dochody gminy na przykładzie gminy Opole Lubelskie w latach 2013-2018
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Strata w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Wymiana Informacji podatkowych
 • Zgoda sprawcy w odpowiedzialności karno - skarbowej