dr Paweł Sieradzki
Starszy specjalista - Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.sieradzki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5583-2937