Paweł Lasek
Ks. dr Paweł Lasek
Asystent - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.lasek_anti_spam@kul.pl