mgr Paweł Kur
Zastępca Kierownika Działu - Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.kur_anti_spam@kul.pl