Paweł Kot
dr Paweł Kot
Adiunkt - Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.kot_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1471-1228