Paweł Kołodziejczyk
mgr Paweł Kołodziejczyk
kierownik sekcji it - Sekcja Interwencji i Wsparcia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.kolodziejczyk_usun_to@kul.pl