Paweł Kawalec

Zainteresowania: teoria dynamiki wiedzy naukowej, a zwł. rozwijanie mojej teorii rutyn naukowych dla różnych studiów przypadków (m.in. mikroRNA w biologii molekularnej, program RDoC w klasyfikacji chorób psychicznych, DSGE w makroekonomii, studia nad nauką od XX w., cholera od w. XIX itd.).

Prowadzę też prace z zakresu racjonalności bayesowskiej, filozofii i metodologii nauk, wczesnej filozofii analitycznej (R. Carnap, N. Goodman i in.), teorii argumentacji, epistemologii i tematów pokrewnych.

Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Ekspert Komisji Europejskiej, NCN oraz NCBR. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "The Journal of Innovation Management". Członek Rady Redakcyjnej "Philosophy and Religion" Rodopi (Holandia). Członek Rady Programowej Przeglądu Filozoficznego. Stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Visiting Fellow of the Center for Philosophy of Science (USA).Laureat Nagrody Premiera RP za pracę doktorską.

 

Wybrane publikacje (więcej publikacji):

Wypromowane rozprawy doktorskie:

  • Koncepcja wnioskowań statystycznych Jerzego Neymana i jej związki z bayesianizmem (w j. angielskim, Adam Kubiak 2019)
  • Idea przyczynowości odgórnej w nurcie emergentyzmu. Studium na przykładzie systemów komputerowych (ks. Łukasz Sadłocha 2018)
  • Zagadnienie odniesienia zasad wojny sprawiedliwej do zjawiska cyberwojny (Rafał Krzemianowski 2015)
  • Reinterpretacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie odpowiedzialnych innowacji (Rafał Wodzisz 2015)
  • Biurokracja i postbiurokracja - analiza semiotyczna i metodologiczna (Joanna Pietras 2015)
  • Analiza kategorii zdolności dynamicznych we współczesnych koncepcjach strategii organizacji. Studium z metodologii ekonomii i filozofii gospodarki (Arkadiusz Błachut 2015)
  • Postęp i granice nauk przyrodniczych w ujęciu Nicholasa Reschera (o. Jacek Poznański SJ 2014)
  • Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa (Piotr Lipski 2012)

 

Kontakt:

   Instytut Filozofii Teoretycznej KUL

   Al. Racławickie 14

   20-486 Lublin

   email: pawel dot kawalec at kul dot pl

 

 

 

 


 

{code=stat}

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2019 11:48