Paweł Kawalec

Członek Horizon 2020 Expert Group for Green Growth and Jobs. Przedstawiciel Rady NCN oraz MNiSW w Panelu Ewaluacyjnym Programu COST. Przewodniczący Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Ewaluator oraz członek panelu programu HORYZONT 2020. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma "The Journal of Innovation Management". Członek Rady Redakcyjnej "Philosophy and Religion" Rodopi (Holandia). Członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Członek Rady Programowej Przeglądu Filozoficznego. Stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Visiting Fellow of the Center for Philosophy of Science (USA). Ekspert Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laureat Nagrody Premiera RP za pracę doktorską (2001). Członek m.in. MMIRA (USA), BSPS (Anglia), GAP (Niemcy), PSA (USA), PTLiFN, PTF, PTS. Recenzent: Diametros, Filozofia Nauki, Forum Philosophicum, Przegląd Filozoficzny, Studia Logica.

Wybrane publikacje (więcej publikacji):

Wypromowane rozprawy doktorskie:

  • Zagadnienie odniesienia zasad wojny sprawiedliwej do zjawiska cyberwojny (Rafał Krzemianowski 2015)
  • Reinterpretacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w perspektywie odpowiedzialnych innowacji (Rafał Wodzisz 2015)
  • Biurokracja i postbiurokracja - analiza semiotyczna i metodologiczna (Joanna Pietras 2015)
  • Analiza kategorii zdolności dynamicznych we współczesnych koncepcjach strategii organizacji. Studium z metodologii ekonomii i filozofii gospodarki (Arkadiusz Błachut 2015)
  • Postęp i granice nauk przyrodniczych w ujęciu Nicholasa Reschera (Jacek Poznański SJ 2014)
  • Metoda quasi-analizy Rudolfa Carnapa (Piotr Lipski 2012)

Zainteresowania: moje obecne zainteresowania koncentrują się na metodologii, zwłaszcza badań interdyscyplinarnych w studiach nad innowacjami oraz w kognitywistyce. Przygotowuję obecnie monografię, poświęconą koncepcji metodologii, która integruje różne płaszczyzny badań nad innowacjami.

Prowadzę też prace z zakresu filozofii umysłu, filozofii i metodologii nauk, wczesnej filozofii analitycznej (R. Carnap, N. Goodman i in.), teorii argumentacji, epistemologii i tematów pokrewnych.

 

Kontakt:

   Instytut Filozofii Teoretycznej KUL

   Al. Racławickie 14

   20-486 Lublin

   email: pawel dot kawalec at kul dot pl

 

 

 

 


 

{code=stat}

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2018 09:56