Paweł Grochocki
mgr Paweł Grochocki
Asystent - Katedra Socjologii Ekonomicznej i Cyfrowej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.grochocki_anti_spam@kul.pl