Ks. dr Paweł Gogacz
Asystent - Katedra Religiologii i Misjologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.gogacz_anti_spam@kul.pl