dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.fajgielski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4293-1917