dr Paulina Woś
Asystent - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: paulina.wos_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8578-382X