mgr Patrycja Figiel-Syroka
Starszy referent - Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: patrycja.figiel-syroka_anti_spam@kul.pl