mgr Olga Nowak-Dziwina
Asystent - Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: olga.nowak-dziwina_anti_spam@kul.pl