dr Olga Narvoiš-Sobolevska
Asystent - Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: olga.narvois-sobolevska_anti_spam@kul.pl