Olga Dziemian
dr Olga Dziemian
Deponent publikacji cyfrowych - Oddział ds. realizacji projektu „Theo-logos”
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: olga.dziemian_anti_spam@kul.pl