mgr Olga Dziemian
Bibliotekarz - Biblioteka Filologii Polskiej, Edytorstwa i Humanistyki Cyfrowej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: olga.dziemian_usun_to@kul.pl