mgr Natalia Łukawska
Asystent - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: natalia.lukawska_anti_spam@kul.pl