mgr Natalia Kopiś-Posiej
Specjalista badawczo - techniczny - Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: natalia.kopis_anti_spam@kul.pl