mgr Natalia Kopiś
Starszy referent techniczny - Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: natalia.kopis_usun_to@kul.pl