prof. dr hab. Marek Pawlak
profesor - Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.pawlak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5620-370X