dr Monika Wilczek
specjalista - Sekcja Jakości Kształcenia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.wilczek_anti_spam@kul.pl