Monika Podstawka
bibliotekarz - Sekcja Wydawnictw Krajowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: monika.podstawka_anti_spam@kul.pl