dr Monika Nowakowska
kustosz - Biblioteka Instytutu Ekonomii i Finansów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: monika.nowakowska_anti_spam@kul.pl