Zaliczeniowy test z podatków dochodowych i kazus z PIT odbędzie się dla grup:

 7 i 8  w dniu 30 maja 2019.

 5 i 6 w dniu 31 maja 2019.

 

Tezy do testu z podatków dochodowych

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe:

 1. podatnika i małżonka podatnika art. 26; 26a i 29 § 1i 2 oraz 30 op
 2. płatnika i małżonka płatnika 30 § 1 i 3 oraz 29 § 3 op
 3. inkasenta i małżonka inkasenta art. 30 § 2 i 3 oraz 29 § op

 

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz podręcznik wyd. 4 z 2019 r., s. 129-133

 

 1. Odpowiedzialność osób trzecich:
 2. zasady ogólne odpowiedzialności art. 107 i 108 § 1 i § 2
 3. rozwiedziony małżonek, małżonek pozostający w separacji prawnej i w przypadku unieważnienia małżeństwa art. 110 op
 4. członek rodziny podatnika art. 111 op
 5. wspólnik spółki osobowej art. 115 op
 6. odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej art. 116 op

 

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz podręcznik wyd. 4 z 2019 r., s. 137-141 oraz s. 145-146

 

 

II Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Podmiot podatku:
 2. nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy art. 3 ust. 1 i ust. 1a oraz 2a op

 

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz podręcznik wyd. 4 z 2019 r., s. 367-370

 

 1. preferencyjne opodatkowanie małżonków art. 6 ust. 1,2,2a,3, 3a,8 i 9 PIT
 2. preferencyjne opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dziecko art. 6 ust. 4, 4a, 8 i 9 PIT

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz podręcznik wyd. 4 z 2019 r., s. 370-374.

 

 1. Przedmiot podatku
 2. rodzaje źródeł przychodu: art. 10 PIT
 3. pojęcie dochodu i straty art. 9 ust. 1; 2 i 3 PIT
 4. pojęcie kosztów art. 22 ust. 1; ust. 2; ust. 9 pkt 1 i 2 oraz 6 PIT

Materiał z ćwiczeń i wykładu

 

 1. Podstawa opodatkowania i postawa obliczenia podatku
 2. odliczenia (ZUS) i ulgi od dochodu art. 26 ust. 1 ust. 1 pkt2; pkt 6; pkt 6a; pkt 9; ust. 5; ust. 7a ; ust. 7b; ust. 7d; ust. 7e PIT
 3. odliczenie NFZ (PUZ) i ulgi od podatku art. 27 b i 27 f ust. 1 PIT
 4. skala podatkowa i kwota wolna od podatku art. 27 ust. 1 i ust. 1a i 1b PIT

Materiał z ćwiczeń i wykładu

 

 1. Podatek liniowy w Polsce ogólna charakterystyka (kto może wybrać podatek liniowy, sposób obliczania podatku, stawka podatku; ulgi i odliczenia art. 9a ust. 2 i 2b; 2c i art. 30c;)

Materiał z ćwiczeń i wykładu

 

IV Zryczałtowane formy podatku dochodowego (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

 1. Zasady ogólne (kto może wybrać formę zryczałtowaną podatku) art. 1 i art. 2 i art. 4 pkt 11 ustawy
 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 3. warunki uprawniające do wyboru ryczałtu: art. 6 ust. 1; ust. 4 i 5 oraz 6 ustawy
 4. wyłączenia art. 8 ust. 1 ustawy
 5. forma dokonania wyboru i właściwość organu podatkowego art. 9 ustawy
 6. tryb i warunki płatności oraz obowiązki podatnika: art. 3; art. 5, art. 11 ust. 1 i 2 (prozę zwrócić uwagę na rozliczanie straty i odliczenia ZUS i ulg podatkowych od dochodu przysługujących ryczałtowcom); art. 21 ust. 1 i 1a ustawy
 7. utrata prawa do rozliczania ryczałtu art. 22 ustawy

 

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz dobrze opracowany komentarz w podręczniku wyd. 4 z 2019 r., s. 399-404

 

 1. Karta podatkowa
 2. warunki uprawniające do karty: art. 23 ust. 1 odsyłający do tabelek ustawy – proszę umieć podać 4 przykłady rodzajów działalności gospodarczej która może być opodatkowana w tej formie
 3. forma dokonania wyboru. wysokość stawki i właściwość organu podatkowego art. 29 ust. 1 i ust. 3 i ust. 4 i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy
 4. tryb i warunki płatności oraz obowiązki podatnika: (proszę zwrócić uwagę na odliczenie NFZ) art. 31 ust. 1 ustawy
 5. zrzeczenie się prawa do rozliczania karty art. 32 ustawy

 

Materiał z ćwiczeń i wykładu oraz podręcznik wyd. 4 z 2019 r., s. 527-532.

 

V Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Podmiot podatku art. 1 i 1a ust. 1; ust. 2; ust. 2a; 2b; 4i 14 CIT
 2. Nieograniczony obowiązek podatkowy i ograniczony obowiązek podatkowy (zasada rezydencji) art. 3 ust. 1 i 2 CIT
 3. Zwolnienia podmiotowe art. 6 (te które były na wykładzie i są w podręczniku podane)
 4. Ulgi o dochodu art. 18 ust. 1 pkty 1, 6, 7 CIT
 5. Skala i stawki, tryb i warunki płatności,; art. 22 ust. 1; art. 25 ust. 1a; 26a.

 

Materiał z wykładu i podręcznik wyd. 4 z 2019 r. s. 408-411; 425-426; 428-430-431.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2019 08:45