Monika Dunin-Kozicka
dr Monika Dunin-Kozicka
Asystent - Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.dunin-kozicka_anti_spam@kul.pl