Monika Dunin-Kozicka

Wyobraźnia kontrfaktyczna i zabawa na niby: umysłowe fundamenty ludzkiej kreatywności
[Counterfactual Imagination and Pretend Play: The Cognitive Underpinnings of Human Creativity]

Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN

Nazwa jednostki: Narodowe Centrum Nauki