dr Monika Dobrogowska
Asystent - Katedra Socjologii Struktur, Procesów Społecznych i Pracy Socjalnej
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.dobrogowska_usun_to@kul.pl