dr Monika Dacka
Adiunkt - Katedra Psychologii Rozwojowej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: monika.dacka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7029-7696