mgr Monika Bartosiak
Samodzielny referent - Dział Organizacyjno-Prawny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: monika.bartosiak_usun_to@kul.pl