dr Mirosław Rewera
Asystent - Katedra Teorii Społecznych i Socjologii Rodziny
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.rewera_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0129-1175