dr Mirosław Łańcut
Adiunkt - Centrum Badań Eksperymentalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: miroslaw.lancut_anti_spam@kul.pl