mgr Mirosław Fijołek
Kustosz - Czytelnia Ogólna i Czytelnia Teologiczno-Filozoficzna
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: miroslaw.fijolek_anti_spam@kul.pl