Milena Kloczkowska
mgr Milena Kloczkowska
asystent - Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: milena.kloczkowska_usun_to@kul.pl