Michał Wyrostkiewicz

Michał Wyrostkiewicz – doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wicedyrektor Instytutu Nauk Teologicznych (etat badawczy; do roku 2019 badawczo-dydaktyczny), pełnomocnik Rektora KUL ds. filii KUL w Stalowej Woli.

W pracy naukowej zajmuje się m.in. relacjami nauk teologicznych do empirycznych, antropologią, ekologią ludzką, relacjami osoby ludzkiej do jej środowiska naturalnego, podmiotowymi aspektami eksploatowania informacji, teorią informacji i komunikacji. Twórczo rozwinął koncepcję ekologii ludzkiej oraz wypracował oryginalną teorię infoetyki. Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Zdobywał wiedzę, prowadził badania, odbywał staże naukowe i naukowo-dydaktyczne na KUL-u oraz w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: w Wielkiej Brytanii (Oksford 2004, 2019; Londyn 2005), we Włoszech (Perugia 2008; Mediolan 2010; Rzym 2015, 2018, 2019, 2020), na Malcie (Valetta 2016), Słowacji (Preszów 2016, 2017, 2018-2019, 2020) i Ukrainie (Lwów 2005-2008; Ostróg 2017, 2018). Kierownik lub wykonawca projektów naukowych i naukowo-rozwojowych finansowanych m.in. przez: Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Erasmus+, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Ministerstwo Nauki na Ukrainie, Towarzystwo Przyjaciół KUL w Londynie. Członek oraz aktywny działacz kilku gremiów naukowych i eksperckich w Polsce, a także za granicą.

Mąż i ojciec.

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2021 21:50