Michał Wyrostkiewicz

Michał Wyrostkiewicz – doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pracownik Instytutu Nauk Teologicznych (etat badawczy; do roku 2019 badawczo-dydaktyczny). W pracy naukowej zajmuje się m.in. relacjami nauk teologicznych do empirycznych, antropologią, ekologią ludzką, podmiotowymi aspektami eksploatowania informacji, teorią informacji i komunikacji. Twórczo rozwinął koncepcję ekologii ludzkiej oraz wypracował oryginalną teorię infoetyki. Autor około 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Zdobywał wiedzę, prowadził badania, odbywał staże naukowe i naukowo-dydaktyczne na KUL-u oraz w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a także w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych: w Wielkiej Brytanii (Oksford 2004, 2019; Londyn 2005), we Włoszech (Perugia 2008; Mediolan 2010; Rzym 2015, 2018, 2019), na Malcie (Valetta 2016), Słowacji (Preszów 2016, 2017, 2018-2019) i Ukrainie (Lwów 2005-2008; Ostróg 2017, 2018). Kierownik lub wykonawca projektów naukowych i naukowo-rozwojowych finansowanych m.in. przez: Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Erasmus+, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Ministerstwo Nauki na Ukrainie, Towarzystwo Przyjaciół KUL w Londynie. Członek oraz aktywny działacz kilku gremiów naukowych i eksperckich w Polsce, a także za granicą. W latach 2013-2014 wicedyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL. Mąż Doroty i ojciec Damiana.

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2020 15:51