Michał Wyrostkiewicz
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Historii Liturgii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.wyrostkiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9029-9074