dr Michał Wiechetek
adiunkt - Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: michal.wiechetek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3831-9928