mgr Michał Poleszak
analityk systemowy - Sekcja Rozwoju Oprogramowania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.poleszak_usun_to@kul.pl