mgr Michał Młodzikowski
główny specjalista - Biuro ds. Etykiety Akademickiej i Uroczystości Uniwersyteckich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.mlodzikowski_anti_spam@kul.pl