Michał Łuchtaj
Portier - Sekcja Administracji IX - CN
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.luchtaj_anti_spam@kul.pl