Termin konsultacji:

Środy: 19:10 - 20:00, pok 310 lub lab 222

Piątki: 13:20 - 14:10, pok 310 lub lab 403

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018 19:10