Ks. dr Michał Grochowina
Asystent - Katedra Teologii Pastoralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.grochowina_usun_to@kul.pl