dr Marzena Szuster
Adiunkt - Instytut Nauk o Zdrowiu
koordynator Centrum Symulacji Medycznych - Instytut Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: marzena.szuster_anti_spam@kul.pl