dr Marzena Krupa
p.o. Kierownik ds. opracowania redakcyjnego i technicznego - Wydawnictwo KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marzena.krupa_anti_spam@kul.pl
Tel. +48 81 740 93 55