dr Marzena Krupa
Redaktor naczelny \"Przeglądu Uniwersyteckiego\" - Kancelaria Rektorska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marzena.krupa_usun_to@kul.pl
Tel. +48 81 445 40 56