2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

 • Superficies – rzymskie korzenie prawa zabudowy
  [w:] Zeszyty Prawnicze
 • Działalność naukowo - dydaktyczna Profesora Józefa Mazurkiewicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
  [w:] Studia Iuridica Lublinensia


 • 2015

 • Sądy pracy

 • 2014
  2013  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Hasło encyklopedyczne


  2011  2010