Marzanna Gryzio
Bibliotekarz zbiorów specjalnych - Oddział Zbiorów Specjalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marzanna.gryzio_anti_spam@kul.pl