Martyna Płudowska
dr Martyna Płudowska
Adiunkt - Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: martyna.pludowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6246-9152