mgr Marta Wziątek
starszy specjalista - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marta.wziatek_usun_to@kul.pl