mgr Marta Szymańska-Jarosz
starszy specjalista - Biuro Karier KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marta.szymanska-jarosz_anti_spam@kul.pl